משחק באווירה טובה עם אנשים טובים
אוכל כיבוד ושתיה כיד המלך
דילר במקום
ברשימת אמינות
0544815174 יוסי