Bosko home game - פוקרלנד

Bosko home game

משחק קש חברי 1-1 ללא רייק
משחק איכותי אנשים נחמדים ואחלה אווירה

קבוצה זו הינה קבוצה פרטית , התוכן בה מוצג לחברי הקבוצה בלבד.