חברי בנימינה 1-1 - פוקרלנד

חברי בנימינה 1-1 (קבוצה מבוקרת)

משחקים 1-1 בבנימינה חברי יש שולחן וערכה והכל.
כל פעם שרוצים לארגן נתאם פה.

קבוצה זו הינה קבוצה פרטית , התוכן בה מוצג לחברי הקבוצה בלבד.