SNG חברי - פוקרלנד

SNG חברי (קבוצה מבוקרת)

קבוצה של חברי פורום שמעונינים לשחק SNG שולחן 1 כמובן ללא גנייה מקסימום מביאים ממתק ושתיה
מתארחים בחולון 1 לשבוע יש ציוד פוקר מלא מדי פעם נשחק רייבי בשביל האקשן

קבוצה זו הינה קבוצה פרטית , התוכן בה מוצג לחברי הקבוצה בלבד.