קאש DEEP - פוקרלנד

קאש DEEP (קבוצה מבוקרת)

קאש deepstack לחברים בלבד 5/5 ירידה 2000

קבוצה זו הינה קבוצה פרטית , התוכן בה מוצג לחברי הקבוצה בלבד.