728 x 90אוויר לנשימה לצחי דוד

אוויר לנשימה לצחי דוד

בליינדים 1,000-2,000

צחי דוד היה זקוק נואשות להכפלה, לאחר שעתיים של קלפים מתים. על פתיחה של שחקן ל-4,500 בעמדה מוקדמת הוא דחף מהביג את 11,000 הצ'יפים האחרונים שלו, קיבל תשלום וגילה שהוא מוביל, A 2 מול K J. וכדי להרגיע אותו, בפלופ נפתח 10 2 2 ועם טרן וריבר 4 ו-5 הוא הכפיל ל-25,000, שנייה לפני שהבליינדים עלו ל-1,000-2,500.