728 x 90



אייל שמחון דוחף אול אין לפני הבאבל

אייל שמחון דוחף אול אין לפני הבאבל

בליינדים 4000-8000

שחקן רוסי מUTG פתח ל-16,000, שמחון ישב בכפתור ועשה רי-רייז ל-45. הבליינדים זרקו והרוסי שילם.

הפלופ היה 10 10 4, והוא עבר בצ'קים. הטרן בא 8 , היריב הימר 45,000 ושמחון חשב מעט לפני שדחף אול אין. הרוסי חשב, אולי קצת יותר מדי כיוון ששחקן בשולחן קרא לו זמן, ולבסוף שילם, חושף 77. שמחון הראה 10 9 וכל שנותר לו לעשות הוא להתפלל שלא יגיע 7 בריבר. ה-A סגר את הסיפור והבטיח הכפלה חיונית לשמחון, שעלה ל-360,000 ממש לפני הבאבל.