728 x 90אס בגובה מספיק טוב לאיתי

אס בגובה מספיק טוב לאיתי

בליינדים 500-100

איתי בורבה הרים A 2 מעמדה אמצעית והעלה, 2,600. הביג בליינד הגן.

פלופ: 5 8 6. איתי סיבט 2,900 והביג עדיין שילם. הטרן 6 עבר בצ'קים וכשהגיע K בריבר והאקשן צ'וקצ'ק לאיתי הוא תהה לעצמו אם כדאי לבלף, אבל העדיף לקחת את השואו-דאון ואליו, לצ'קצ'ק ולהכריז "אס בגובה". היריב הראה Q 9 ואיתי זכה.