728 x 90האם שמחון ינצח הפעם עם אסים?

האם שמחון ינצח הפעם עם אסים?

בליינדים 500-1000

לא ראינו את היד, אבל שמחון סיפר לנו בדיוק מה קרה: שחקן צלע מ-UTG, ומעמדה אמצעית מישהו העלה ל-3,500. שמחון ישב בקאט-אוף, והסתכל בפעם השנייה היום – לפחות – על אסים. מה עושים עם אסים? רייז ל-8,500, כמובן. סטנדרטי. מה שלא היה סטנדרטי הוא האול אין של השחקן בסמול בליינד, שדחף סחורה של כ-50,000. נגמר? חכו. הלימפר זרק צ'יפ פנימה, מכריז "קול". האקשן חזר לשמחון, שכמובן דחף אול אין ערימה של כ-80,000, ששולמה מיד על ידי ה-UTG.

שמחון: AxAx

לימפר: :KxKx

סמול בליינד: A K

הפלופ בא J-6-7 עם יהלום אחד, אבל ה-4 בטרן נתן מתח. אז ברור שגם בריבר בא יהלום, והסמול-בליינד גרף קופת ענק של כ-200,000.