728 x 90הבלוף של בר-לי נתפס

הבלוף של בר-לי נתפס

בליינדים 300-600

לאחר ששחקן ב-UTG צלע לקופה, אורי בר-לי החליט לצלוע גם הוא עם סוטד קונקטורס יפים, 10 9. הבליינדים נכנסו גם הם והפלופ היה 6 8 4, שנתן לבר-לי ריצה לסטרייט ובאק דור לסטרייט פלאש. כשהאקשן הגיע אליו, אורי החליט לנסות לגנוב את הקופה עם הימור של 1,700 לקופה של 3,000, אבל נתקל בהתנגדות מצד ה-UTG, ששילם. הטרן 5 עבר בצ'קים, וכשהגיע הריבר A והיריב צ'קצ'ק בר-לי בילף 4,000. היריב שילם בצ'יפ.

יד לאחר מכן, לאחר פתיחה ותשלום, בר-לי דחף אול אין מהקאט-אוף עם AK אוף סוט וקיבל פולדים, עולה לכ-20,000.