728 x 90הכפלה חשובה לאייל שמחון ביד השלישית של היום

הכפלה חשובה לאייל שמחון ביד השלישית של היום

בליינדים 4,000-8,000

אייל שמחון לא התחיל את היום עם הרבה צ'יפים כמו שהוא אוהב, אבל הצליח למצוא הזדמנות להכפלה כשדחף מעל פתיחה. האקשן חזר לרייזר המקורי, ששילם מיד כשהוא חושף זוג מלכה. אייל הראה AK והשניים יצאו למירוץ. האס בטרן קבע הכפלה לאייל, שטיפס לכ-500,000.