728 x 90התחלה רעה לשחר שמואלי

התחלה רעה לשחר שמואלי

בליינדים 100-200

שחר שמואלי נכנס לקולוסוס מאוחר דרך טורניר לוויין, ובאחת הידיים החליט לצלוע לקופה. הסמול השלים והביג צ'יקצ'ק והפלופ נפתח. 5 K 7. לאחר שהאקשן צ'וקצ'ק אליו שחר הימר 500, הסמול שילם והביג קיפל. הטרן 3 עבר בצ'קים וכשהריבר הגיע K הסמול הימר 1000 ושחר זרק.

"זוג נמוך" ענה שחר בתשובה לשאלה מה היה לו.