728 x 90מיס-קליק מאוהד גייגר

מיס-קליק מאוהד גייגר

בליינדים 100-100

יום 1c של הקולוסוס התחיל לפני מספר דקות, ואוהד גייגר רק הצטרף לשולחן וכבר נכנס ליד מהביג בליינד. הוא עמד בפני הימור של 300 מהקאט-טוף, אותו הכפתור שילם, והעלה חזרה ל-700. שני השחקנים שילמו.

הפלופ 7 6 5 עבר בצ'קים, ולאחר שהטרן נפתח K אוהד הימר, 1,500. היריבים קיפלו.

"מיס קליק", אמר אוהד, "התכוונתי רק לשלם בהתחלה".