728 x 90נחל לבנטל לוקח קופה גדולה עם הירו קול

נחל לבנטל לוקח קופה גדולה עם הירו קול

בליינדים 1000-2000

זיהינו את נחל לבנטל עם ערימה גדולה ועושה הרבה רעש בשולחן, כמו ישראלי טוב. שאלנו אותו מה קרה והוא סיפר: שחקן פתח מעמדה מאוחרת ונחל השלים מהביג עם A 9, והמשיך לשלם אחרי ה- J J 10 בפלופ. גם את ההימור הגדול שהגיע לאחר ה-4 בטרן נחל שילם, הוא מספר, וכשהגיע ה-3 בריבר הוא החליט שהוא משלם הכל. היריב הימר גדול, לפחות בגובה הקופה לפי נחל, שהרים צ'יפ וזרק פנימה. השחקן חשף A 8 לבלוף ונחל, בזכות קיקר טוב יותר, זכה בקופה ובהערכה של חבריו לשולחן.