728 x 90סטרייט פלאש לאיתי בורבה

סטרייט פלאש לאיתי בורבה

בליינדים 400-800

איתי בורבה דחף אול אין בריבר על בורד מפחיד של 9 8 A 10 6, לאחר שיריבו הימר גם בפלופ וגם בטרן. היריב חשב הרבה ואז אמר: "הריבר לא היה טוב לך, נכון? פגעת בצבע עוד בטרן" וזרק.

בורבה הראה קלף אחד: 7. "סטרייט פלאש מספיק טוב?" שאל את יריבו, וזה חייך בהערכה.