728 x 90התנגשות בין שני ישראלים

התנגשות בין שני ישראלים

בליינדים 15,000-30,000

רפי דהן ומאיר אביגל התחילו את היום כיסא אחד ליד השני, וכשהשולחן פורק הם עברו לשולחנות נפרדים. לאחר כמה שלבים הם שוב צורפו לאותו שולחן, הפעם עם מאיר בעמדה על רפי. רפי עצמו עבר שלב לא קל, בו התרסק לשלושה בליינדים בלבד והצליח לחזור ל-600,00 לפני שהגיעה יד בה הוא פתח מהקאט אוף ל-80,000. מאיר אביגל היה בסמול בליינד והחזיר ל-200,000. רפי חשב ודחף, ומאיר ביקש ספירה ואז שילם.

רפי דהן: A 2

מאיר אביגל: A K

הפלופ היה 6 10 Q, שגרם לדהן להתרגש, ואכן ה-6 בטרן קבע הכפלה לישראלי. ה-5 בריבר היה חסר משמעות. רפי עלה ל-1,250,000, בעוד מאיר אביגל נותר על 250,000 בלבד.