728 x 90שחקן ישראלי מתעורר עם מונסטר – ומפסיד

שחקן ישראלי מתעורר עם מונסטר – ומפסיד

בליינדים 400-800

שחקן ישראלי לא מוכר היה בכפתור כששני שחקנים כבר דחפו ערימות קצרות – האחד עם כ-12,000 והשני עם כ-9,000. הישראלי דחף גם הוא, 26,000, והבליינדים קיפלו.

שחקן 1: j J

שחקן 2: 10 Q

ישראלי: Q Q

מצב יותר טוב מזה לא יכול להיות? אבל היו שני יהלומים בפלופ, K 8 2, ובעוד הטרן היה A הריבר היה 9 שהוריד לישראלי חלק נכבד מהערימה.