728 x 90שחר לוי מפסיד יד גדולה ומודח מהאירוע המרכזי

שחר לוי חוטף קולר

בליינדים 1000-2000

שחר לוי לא התחיל את היום עם הרבה צ'יפים, אבל הוא חיכה לספוט להגדיל. כשהוא בביג, השחקן ב-UTG פתח ל-5,000. שחקן גרמני ב-HJ שילם, וה-CO מיד דחף אול אין של כ-20,000. שחר חשב מעט ודחף בעצמו ערימה של כ-50,000. הרייזר המקורי זרק וה-HJ שילם מיידית. שחר הפך ג'קים והשחקן באול אין הראה זוג 8, אבל לשלישי היו קינגים. הבורד לא הראה בשורות טובות ללוי, שכיסה בקושי את שני השחקנים אבל נותר אחרי היד עם בליינד אחד בלבד. הוא עוד הספיק להכפיל עם זוג 10 לפני שהודח זמן קצר לאחר מכן.