728 x 90שחר שמואלי מטפס

שחר שמואלי מטפס

בליינדים 250-500

אחרי שאיבד מעט צ'יפים, ראינו את שחר שוב עם ערימה גדולה. הוא שחזר מה קרה: שני שחקנים צלעו לקופה ושחר שילם גם הוא מהכפתור, גם הבליינדים נכנסו והפלופ הגיע 3-4-5 עם שני לבבות. הבליינדים צ'יקצ'קו וכך גם השחקן הבא, אבל השחקן שמימין לשמואלי הימר 1,500 לקופה של 3,000. שחר העלה, 6,000. הבליינדים קיפלו, אבל השחקן שהיה פסיבי עד עכשיו פתאום התעורר ודחף אול אין. הבא בתור זרק, ושחר שילם מיד.

היריב: 10x10x

שחר: A 2

הטרן הגיע לב, שהפחיד את הישראלי מכיוון שיריבו החזיק את ה-10, אבל הריבר היה בריק ושחר הדיח את השחקן, עולה לכ-45,000.