728 x 90שמחון עושה רעש עם אסים

שמחון עושה רעש עם אסים

בליינדים 300-500

"צלם!" צעק אייל שמחון, שחזר לקינגס פחות משבוע לאחר שזכה כאן ב-116,000€, "יד גדולה!". התקרבנו לשולחן אבל הפלופ עוד לא נפתח. שמחון היה בכפתור ועם זוג אס (לפי מה שסיפר אחר כך) עשה רייז ל-3,500 לאחר פתיחה ל-1,100 ותשלום של שחקן בעמדה אמצעית. בעוד האגרסור המקורי זרק, השחקן בעמדה האמצעית שילם גם את הרייז.

5 7 9 היה הפלופ, ועבר בצ'קים. הטרן היה 9, שהכפיל את הלוח, והיריב צ'יקצ'ק לשמחון פעם נוספת. "יש לך זוג נמוך?" שאל אותו הישראלי, "זוג שש? זוג ארבע?" השחקן חייך, ושמחון המשיך: "טוב אם זה זוג ארבע אני חייב לעשות את זה ארבע", והימר 4,000. היריב שילם.

הריבר היה 8 ושמחון חייך. "אה, זה קלף רע בשבילי", הוא אמר לאחר שהאקשן צ'וקצ'ק אליו והחליט ללכת על צ'ק גם הוא. היריב חשף 9 7 לפול האוס ושמחון צחק לפני שזרק את הקלפים למאק. "הריבר הציל אותי".