728 x 90שני ישראלים מעורבים באול אין משולש

שני ישראלים מעורבים באול אין משולש

בליינדים 1,000-2,500

אדם גיל בדיוק הצטרף לשולחן של צחי דוד, ובאחת הידיים הראשונות שלו שם הספיק להכפיל עם AK מול AQ. כמה ידיים לאחר מכן, הוא פתח מעמדה מאוחרת וצחי דחף את הערימה הקצרה שלו מהכפתור. הביג, אותו שחקן שהכפיל את אדם לפני דקה, הכניס פנימה את מעט הכסף שנשאר לו. אדם שילם.

ביג בליינד: 9 9

צחי דוד: 10 10

אדם גיל: A Q.

כבר בפלופ היה ברור לאיזה כיוון הולכת היד, כשנפתחו הקלפים A Q J. הטרן 2 עוד השאיר תקווה לשני השחקנים שבסיכון, אך הריבר Q נתן לאדם פול האוס והוא טיפס ל-127,000, בעוד צחי דוד נפרד מהטורניר.