728 x 90תמיר סגל הוא הישראלי האחרון בקולוסוס

 תמיר סגל הוא הישראלי האחרון בקולוסוס

תמיר סגל, שעלה ליום 2 מטיסה 1d עם 324,000, הוא הישראלי האחרון בפילד שעומד כעת על 27 שחקנים. הוא יושב כעת על כ-3 מיליון, מעל הערימה הממוצעת שהיא 2,800,000.

השעון עצר להגרלת שלושת השולחנות האחרים וימשיך עם שתי דקות בשלב 40,000-80,000 לפני שיעלה ל-50,000-100,000. כל השחקנים הנותרים כבר הבטיחו לעצמם 6,698€ וימשיכו לשחק עד תשעת האחרונים, שיבטיחו לעצמם לפחות 17,209€ ומקום בשולחן הגמר היוקרתי מחר.