הערב אצל "זורו".
מתחילים ב21:30
בליינדים 5-5
ירידה: 500
אוכל ושתייה חופשי
בפתיחה יוגרלו אלף ש"ח בין פותחי השולחן

0543402400
יעקב