אני משחק בין 1500 - 1000 ידיים ביום
6MAX על 3 שולחנות
ואתם?