הערב ב-20:00 בר-אילן 5-5 ירידה 300

לפרטים נוספים 054-3332674