הערב ב-22:00 בבר אילן 5-5 ירידה 300
מעשן אחד בשולחן!

לפרטים נוספים 054-3332674