למאמר : איזי גיים - פרק 29 - קריאת ידיים מתקדמת


יקריאת ידיים נגד שחקנים פאסיבים היא דבר קל יחסית - אם הם מעלים, יש להם יד חזקה. קריאת ידיים נגד שחקנים אגרסיבים לא טובים היא גם לא קשה - אתה פשוט משלם להם עם כל דבר ששווה משהו. קריאת ידיים נגד שחקנים אגרסיבים טובים, היא דבר הרבה יותר קשה. אין לי ספק.. להמשך קריאה