למאמר : איזי גיים - פרק 38 - התאמת גודל 3בט


עד לאחרונה האמנתי שגודל ה3בט שאנחנו עושים צריך להיות תלוי אך ורק בשלושה גורמים : עמדה, סוג שחקן וגודל ערימה. הסברנו זאת בפרקים הקודמים, נגד שחקנים חלשים אנחנו רוצים לעשות את ההימור יותר גדול, נגד שחקנים טובים אנחנו נעשה אותו יותר קטן כשאנחנו עם עמדה, גדול יותר כשאנחנו בלי עמדה (כדי להפחית את המשמעות של הנחיתות בעמדה) ובאופן כללי נעשה אותו גדול יותר כאשר הערימות עמוקות. כעת אני מאמין שישנו דבר נוסף שבו עלינו להתחשב, ובמיוחד כאשר אנחנו עושים 3בט לשחקן טוב ללא עמדה - תדמית. למטרת הדיון שלנו הכוונה בהימור.. להמשך קריאה