במצב רגיל כנראה שלא הייתי משלם לו בריבר אבל ראיתי אותו כבר עושה CR בלוף כמה פעמים וגם חשבתי לעצמי שאם הוא 4 אז הוא היה 45 והיה לו סטרייט בטרן.. בכל האופן הקטע ששעשע אותי היה עם מי הוא היה ..


Poker Stars $50.00 No Limit Hold'em - 8 players
The Official 2+2 Hand Converter Powered By DeucesCracked.com

SB: $14.20
BB: $50.75
UTG: $58.60
UTG+1: $28.90
MP1: $51.25
MP2: $49.25
Hero (CO): $50.00
BTN: $62.45

Pre Flop: ($0.75) Hero is CO with
1 fold, UTG+1 calls $0.50, 2 folds, Hero raises to $2.50, 3 folds, UTG+1 calls $2

Flop: ($5.75) (2 players)
UTG+1 bets $1.00, Hero calls $1

Turn: ($7.75) (2 players)
UTG+1 checks, Hero bets $3.00, UTG+1 calls $3

River: ($13.75) (2 players)
UTG+1 checks, Hero bets $7.00, UTG+1 raises to $22.40, Hero calls $15.40

Final Pot: $58.55
UTG+1 shows
Hero shows
Hero wins $55.70
(Rake: $2.85)
float out of position ?...