חדש בתחום הזה
באיזה תוכנה? ומה מדביקים האם מ-SEAT 1 ועד ה-SUMMARY?
תודה