להיות 98% ובריבר להיות 50% בגלל קנטה על הבורד

או להיות 98% ולהפסיד