האם מישהו יכול ורוצה לארח הערב פוקר ללא גנייה?
נא להגיב בקבוצה.
רוצה כבר שיצא לפועל...
לכל המקצוענים בפורום שחוששים שיתקלו רק במקצוענים נוספים מהפורום: אל תדאגו מאמין שלפחות חצי שולחן לא יהיו אנשי הפורום.