שלושת הסיטואציות זה 2 שולחנות אחרונים לפני הפיינל
שני הסיטואציות הראשונות, מה הטווחי תשלום שצריך לשלם לדעתכם?
סיטואציה שלישית טווח רישאב על השחקן די פעיל מעמדה מוקדמת והאם הדחיפה שלי טובה?
תודה רבה! הכינוי שלי דרך אגב הוא Sizoom
[IMG][/IMG]


[IMG][/IMG][IMG][/IMG]