אם אתה יודע תגיד If you speak English its better lol