ראשון 6.7 שעה 21:00 ירידה 300 5/5

0527520676 סמסו