למי שיש להציע מישחק בכייף באזור ראשון שישלח טלפון למייל lili1782@walla .com ליאור