הערב בשעה 20:00 עד 8 אנשים משחק חברי ואיכותי רק אנשים טובים ללא רייק )גנייה( לשמירת מקום חייגו או סמסו 0559982699 ניר