היום משחק חברי באיזור השרון 300 ירידה בליינד 5/5 לשמירת מקום ופרטים נוספים מספר טלפון ושם .