מישהו מכרישי הפורום מתכוון להשתתף?
אולי הגיע זמנך להביא את המכה הגדולה צחי?