משום מה אין לי את התיקייה הזאת והתוכנה צריכה לאתר אותה ...?
יש לציין שלא שיחקתי אחרי התקנת התוכנה אז אולי זאת הבעייה?