מוכר עד 30% ברשימת טורנירים האלה (ישוחקו עוד כמה טורנירים שלא כלולים בחבילה הזאת)
לא נמצא באמינות אבל אלה האנשים שמכירים אותי ויעדו שאני אמין יותר מהאמינות פה
@Malshin
@PeR-s
@dufi6688

bigger 33$
bigger 44$
bigger 75$
hotter 33$
25$ hyper
sunday worm up 215$
bigger 8.80$
bigger 22$
27$ pogresive
hotter 11$
55$ knock
bigger 109$
25$ hyper
55$ re entry
hotter 16.50$
44$ turbo
hotter 75$
sunday million 215$
bigger 55$
hotter 55$
27$ turbo
sunday super sonic 215$

יוזר king_of_p8

1,440$ סך הכל

72$= 5%