אם אני מרוויח יותר נקודות F P P (יש לי 24)

ופחות כסף (יש לי 10.66)

אבל התחלתי מ- 5$ מאיזה פרירול

האם אני פזיז מידי?