מה 23 ורשום בלובי של הסאנדיי סטורםמ והמיקרו שיהיה ריפליי בתוכנה