אני מדבר על MTT, מאות שחקנים, כאשר שני שחקנים מאותו בית, IP זהה.
המטרה היא כמובן בשביל הכיף ולא בשביל תחמנות.
יש עם זה בעיה?

((שאלת), אי אפשר לתקן כותרת?)