נתקלתי באתר בחופשה בצרפת שיחקתי קצת מנייד של חבר למרות שאני לא משחק און ליין רק לייב
ונוכחתי לדעת שיש הרבה וואליו כל מיני מוחמדים ״וסלים אול אין״ למינהם
אשמח לחוות דעת
מרי קריסמיס