הניקוד הוא 5 על זהות האלופה, 2 מנצחת בסדרה ונקודה על תוצאה מדויקת?