אני מאחל לכם שלא תישנו כל הלילה
וכמובן מקווה שאני הולך לקראת לילה לבן