יאללה הגיע הזמן הזה של השנה , מי בפנים ? בכמה ? מי מארגן?