bliinds: sm 2 bb 5
משחקים בבליינדים 2-5
משחק ביתי ללא רייק ...(גנייה)
*ישנו תשלום חד פעמי מכל משתתף של 30 ש''ח לכבוד האירוח וניקיון ביתי
אם יהיה לפחות שבעה אנשים אקיים את המפגש.
נכון לעכשיו יש ארבעה שמעוניינים
נותרו עוד חמישה מקומות למפגש...
ליצירת קשר שאלות נוספות ושמירת מקום : 0549067840

מתחילים בשעה 21:00