הצעת חוק איסור עריכת טורניר פוקר ללא רישיון
 
+ הגב לנושא
מציג הודעות 1-8 מתוך 8
 1. קלף גבוה

  תאריך הצטרפות
  03/08/2018
  הודעות
  1
  מוניטין
  10 (0)
  הודה
  0
  קיבל תודה 0 פעמים ב0 הודעות
  #1

  הצעת חוק איסור עריכת טורניר פוקר ללא רישיון

  מספר פנימי: 2072608
  הכנסת העשרים

  יוזמת: חברת הכנסת שרן השכל

  ______________________________________________
  פ/5659/20

  הצעת חוק איסור עריכת טורניר פוקר ללא רישיון, התשע"ח–2018

  הכרה בהתאחדות 1. (א) שר התרבות והספורט (להלן – השר) רשאי להכיר בתאגיד שלא למטרות רווח, כהתאחדות המרכזת והמייצגת תחום, אחד או יותר, בענף הפוקר.
  (ב) השר יקבע תנאים להכרה בהתאחדות לפי סעיף זה, לרבות תנאים לעניין יכולתה הארגונית, הכספית והמקצועית של ההתאחדות, הנדרשים לצורך מילוי תפקידיה לפי חוק זה.
  רישיון לקיום טורניר פוקר 2. (א) לא יקיים אדם ולא ינהל, בין בעצמו ובין באמצעות אחר, טורניר פוקר, אלא ברישיון לפי סעיף זה ובהתאם לתנאיו.
  (ב) השר או מי שהסמיכו לכך לא ייתן רישיון לקיום טורניר פוקר אלא להתאחדות, ובלבד שכל המשתתפים בטורניר יהיו חברים רשומים בהתאחדות.
  (ג) השר או מי שהסמיכו לכך רשאי לקבוע תנאים למתן רישיון לקיום טורניר פוקר לפי סעיף זה, בין השאר, בעניינים אלה:
  (1) קיומם של סידורים נאותים, הדרושים להנחת דעתו, לשם קיום טורניר הפוקר וניהולו;
  (2) גילאי המשתתפים בטורניר;
  (3) דמי השתתפות אחידים והגבלה לעניין הוספה על דמי ההשתתפות שעה שהטורניר החל;
  (4) חישוב סכום הזכייה בטורניר;
  (5) מועדי הטורנירים ומיקומם – בהתייעצות עם שר התיירות;
  (6) כל תנאי אחר הנדרש לדעת השר או מי שהסמיכו לכך לצורך ניהולו התקין של טורניר הפוקר.
  (ד) לבקשה לרישיון לפי סעיף זה יצורפו מסמכים המעידים על קיום התנאים למתן הרישיון.
  (ה) רישיון לפי סעיף זה יכול שיינתן לקיום טורניר פוקר חד-פעמי או לקיומם של כמה טורנירים של פוקר; היה הרישיון לקיומם של כמה טורנירים – יצוינו ברישיון המועדים שבהם יתקיימו הטורנירים האמורים.
  (ו) אין ברישיון לפי סעיף זה כדי לפטור את בעל הרישיון מהחובות החלות עליו לפי הוראות כל דין אחר, לרבות החובה לקבל אישור או היתר אחר הנדרשים לפי כל דין.
  הגבלה על העברת רישיון 3. (א) רישיון שניתן לפי הוראות חוק זה, אינו ניתן להעברה אלא בהסכמה מראש ובכתב מאת הרשות המוסמכת, ובהתאם לתנאים שתורה.
  (ב) רישיון שהועבר שלא בהתאם להוראות סעיף זה, לא יהיה לו תוקף.
  ביטול או התליית רישיון 4. (א) הרשות המוסמכת רשאית לבטל רישיון שנתנה לפי הוראות חוק זה או להתלותו, לאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות להשמיע את טענותיו, בהתקיים אחד מאלה:
  (1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב או שגוי;
  (2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן הרישיון;
  (3) הופר תנאי מתנאי הרישיון או הוראה מהוראות לפי חוק זה.
  (ב) בוטל רישיון לפי הוראות סעיף זה, יחזירו, מי שהיה בעליו, לרשות המוסמכת.
  מיסוי 5. סכום הזכייה בטורניר פוקר ייחשב כהכנסה לפי סעיף 2(1) לפקודת מס הכנסה , ויחולו עליו הוראות סעיף 17 לפקודה האמורה.
  עונשין 6. המארגן או עורך טורניר פוקר אסור, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977 .
  דברי הסבר
  מטרת הצעת החוק היא להסדיר את משחק הפוקר כענף ספורט תחרותי תחת מערכת של כללים וחוקים. יפים לעניין זה דבריו של השופט הרי קירש: "לא מן הנמנע כי אדם יחליט להתמקצע בפעילות שהשפעת הגורל בה רבה אך לא בלעדית והוא ישתדל לרכוש יתרון על מתחריו באמצעות לימוד, תכנון ואימון וחרף קיום גורם המזל" (ע"מ 19898-03-13 אמית אמשיקשוילי נ' פקיד שומה תל אביב 4, ניתן ביום 15.6.2016). משחק הפוקר אינו מוכר כענף ספורט רשמי בישראל, וכך מתקיים "שוק שחור" לעניין כספי הזכיות במשחק הפוקר, אשר אין תשלום מס בשלהם. יתרה מכך, בחלק מהמקרים, הרווחים מועברים לידיים פרטיות, לעיתים לגורמים עברייניים ואף מושקעים מחוץ למדינת ישראל.
  אם משחק הפוקר יוכרז כענף ספורט רשמי ומותר בחוק, הרווחים מכספי הזכייה או התמורה יהיו תחת פיקוח ציבורי ונתונים לביקורת שלטונות המס. בדומה להסדרי הימורים אחרים, יועבר שיעור מכספי ההשתתפות במשחקים המותרים והזכייה, לתמיכה במטרות ראויות בישראל. כמו כן, טורניר הפוקר מלווה בקהל רב מכל העולם, והגעתם לארץ של שחקני הפוקר המובילים לשם השתתפות בטורניר פוקר תוביל לעלייה בהכנסות התיירות ולשיפור הכלכלה בישראל.
  נוכח האמור, מוצע לקבוע כי אדם לא יקיים טורניר פוקר אלא ברישיון, וכן את התנאים הנדרשים לקבלת הרישיון. כן מוצע לקבוע כי סכומי הזכייה בטורניר ייחשבו להכנסות ממשלח יד. לבסוף, מוצע לקבוע הוראת עונשין לפיה המארגן או עורך טורניר פוקר אסור דינו מאסר שלוש שנים או כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז–1977.


  ---------------------------------
  הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
  והונחה על שולחן הכנסת ביום
  ו' באב התשע"ח – 18.7.18

 2. הסמל האישי של GOD
  סטרייט פלאש

  תאריך הצטרפות
  29/08/2011
  הודעות
  2,159
  מוניטין
  45 (14)
  רשומות בלוג
  1
  הודה
  643
  קיבל תודה 1,578 פעמים ב759 הודעות
  #2
  למה צריך התאחדות ורישום שחקנים וכל השטויות האלה
  עדיף שוק שחור משוק בלי תחרות הוגנת IMO

  תחשבו על הרייק כשרק למי שיש אישור מהשר יכול לארגן טורניר, אני לוקח אובר 25%.
  נערך לאחרונה על ידי GOD; 04/08/2018 ב 06:20.

 3. המשתמשים הבאים מודים ל GOD על התגובה המועילה:

  ace-ass (04/08/2018)

 4. הסמל האישי של noniz
  פלאש

  תאריך הצטרפות
  08/08/2013
  הודעות
  851
  מוניטין
  20 (10)
  הודה
  600
  קיבל תודה 209 פעמים ב146 הודעות
  #3
  רשום פה תאגיד שלא למוטרת רווח אבל

 5. הסמל האישי של GOD
  סטרייט פלאש

  תאריך הצטרפות
  29/08/2011
  הודעות
  2,159
  מוניטין
  45 (14)
  רשומות בלוג
  1
  הודה
  643
  קיבל תודה 1,578 פעמים ב759 הודעות
  #4
  אז באמת שלא הבנתי מה האיגוד הזה עושה, נותן רישיון לארגן טורניר למי שעומד בתנאים שנקבעו בחוק?
  למה לא להוריד את המתווך ולהעביר את החובה להוכיח את קיום התנאים ישר למארגן ולחסוך עלויות מיותרות?

 6. סטרייט פלאש

  תאריך הצטרפות
  15/07/2010
  הודעות
  2,126
  מוניטין
  39 (15)
  הודה
  79
  קיבל תודה 697 פעמים ב504 הודעות
  #5
  במקור פורסם על ידי noniz צפה בהודעה
  רשום פה תאגיד שלא למוטרת רווח אבל
  התאגיד הוא ללא כוונת רווח, אבל בעלי התפקידים שבו יכולים לקבל שכר.
  ככה מבטיחים שהם יוכלו לקיים טורנירים וגופים עיסקיים שזה תחום התמחותם לא.
  זה עוד לפני שדיברנו על כל מיני דרכים יצירתיות לעשות כסף סביב הסיפור הזה


  Sent from my iPhone using Tapatalk

 7. הסמל האישי של TheM_Wolf
  סטרייט פלאש

  תאריך הצטרפות
  21/09/2012
  הודעות
  3,021
  מוניטין
  17 (14)
  הודה
  2,588
  קיבל תודה 1,408 פעמים ב919 הודעות
  #6
  במקור פורסם על ידי TLR צפה בהודעה
  התאגיד הוא ללא כוונת רווח, אבל בעלי התפקידים שבו יכולים לקבל שכר.
  ככה מבטיחים שהם יוכלו לקיים טורנירים וגופים עיסקיים שזה תחום התמחותם לא.
  זה עוד לפני שדיברנו על כל מיני דרכים יצירתיות לעשות כסף סביב הסיפור הזה


  Sent from my iPhone using Tapatalk
  This

  טריק ישן וחמוד, למנכל איזו אגודה למען צדק ויושר עולמיים. אגודה שאינה למטרת רווח וכל כולה לשם שמיים.
  מה לעשות שגם אגודות שכל כולן אהבת הזולת ואלטרואיזם צריכות מנכ"ל.... ואם כבר יש מנכ"ל לא נשים איזה 600K עלות שכר שנתית כדי שכבר יהיה מנכ"ל ראוי? (למען הסר ספק - לכאורה, הכל לכאורה. הפוסט לכאורה)
  הבהרה: הכותב הינו כבש

 8. זוג

  תאריך הצטרפות
  17/09/2015
  הודעות
  81
  מוניטין
  10 (8)
  הודה
  38
  קיבל תודה 4 פעמים ב3 הודעות
  #7
  'המכון הישראלי לדמוקרטיה' הוא גוף שלא למטרת רווח.

  חפשו בגוגל כמה הנשיא מרויח.
  נערך לאחרונה על ידי ab2007; 05/08/2018 ב 15:39.

 9. הסמל האישי של TheM_Wolf
  סטרייט פלאש

  תאריך הצטרפות
  21/09/2012
  הודעות
  3,021
  מוניטין
  17 (14)
  הודה
  2,588
  קיבל תודה 1,408 פעמים ב919 הודעות
  #8
  במקור פורסם על ידי ab2007 צפה בהודעה
  'המכון הישראלי לדמוקרטיה' הוא גוף שלא למטרת רווח.

  חפשו בגוגל כמה הנשיא מרויח.
  "בשנת 2013 עמד שכרו השנתי של נשיא המכון דאז, ד"ר אריק כרמון, על כ־1.5 מיליון שקלים בשנה"

  אין על דמוקרטיה (לכאורה )

  חוץ מזה זה בכלל לא סותר את מטרת הארגון שלא להיות למטרת רווח - משלמים 125K לחודש למנכל, איך ירוויחו?
  נערך לאחרונה על ידי TheM_Wolf; 05/08/2018 ב 15:53.
  הבהרה: הכותב הינו כבש

נושאים דומים

 1. עריכת כותרת
  על ידי wallaks בפורום פוקרלנד
  תגובות: 1
  הודעה אחרונה: 30/03/2015, 07:16
 2. הצעת ייעול-סקשן סרטוני פוקר
  על ידי perdanny בפורום פוקרלנד
  תגובות: 65
  הודעה אחרונה: 03/06/2013, 15:39
 3. מי נתן להם רישיון לשחק פוקר?
  על ידי boazber1 בפורום הפסדים נצחונות ומה שביניהם
  תגובות: 3
  הודעה אחרונה: 29/09/2010, 14:24
 4. מי נתן לאדיוט הזה רישיון לשחק פוקר?
  על ידי gil712 בפורום אסטרטגיה - טורנירים - ישן
  תגובות: 9
  הודעה אחרונה: 09/07/2010, 19:30

מבקרים שהגיעו לדף הזה חיפשו:

אין מידע עדיין
SEO Blog